Melted and extruded modeling (MEM) – Modelowanie przez topienie i wytłaczane

Melted and extruded modeling (MEM) – Modelowanie przez topienie i wytłaczane

Modelowanie przez topienie i wytłaczane (MEM) to addytywna technologia wytwarzania często stosowana do modelowania 3D, prototypowania i zastosowań produkcyjnych.

Technologia została opracowana przez profesorów z Tsinghua University w późnych latach 80. XX wieku i została skomercjalizowana w 1990 r.

MEM addytywnie nakłada materiał warstwami, warstwa po warstwie. Filemet z tworzywa sztucznego lub filemet metalowy jest rozwijany ze szpuli i dostarczany do dyszy wytłaczającej, która może włączać i wyłączać przepływ. Dysza jest podgrzewana w celu stopienia materiału i może być przemieszczana w kierunku poziomym i pionowym za pomocą sterowanego numerycznie mechanizmu. Mechanizm maszyny sterowany jest bezpośrednio za pomocą oprogramowania komputerowego (CAM). Model lub część jest wytwarzana przez wytłaczanie małych fragmentów materiału termoplastycznego w celu uformowania warstw. Materiał twardnieje natychmiast po wytłoczeniu z dyszy.

Dostępnych jest kilka materiałów o różnych właściwościach wytrzymałościowych i temperaturowych, takich jak akrylonitryl-butadien-styren (ABS), polimer, poliwęglany, polikaprolakton, polifenylosulfony i woski.

Materiał „rozpuszczalny w wodzie” może być użyty do wykonania tymczasowych podpór podczas produkcji, ten rozpuszczalny materiał podporowy szybko rozpuszcza się za pomocą specjalistycznego sprzętu do mieszania mechanicznego z wykorzystaniem dokładnie ogrzanego roztworu wodorotlenku sodu. Melted and extruded modeling i skrót MEM są znakami handlowymi Beijing TierTime Technology Co. Ltd.

Istnieje inna podobna metoda produkcji dodatków o nazwie Fused Deposition Modeling, która jest skrótem od FDM, została wynaleziona przez S. Scott Crump w USA.

Zobacz również: FFF, FDM

Adobe udoskonala metode FDM Portal o druku 3D i Wirtualnej rzeczywistości