DLP (Digital Light Processing) cyfrowe przetwarzanie światła

DLP (Digital Light Processing) cyfrowe przetwarzanie światła

DLP (Digital Light Processing) – metoda w technologii szybkiego prototypowania podobna do techniki SLA. Podobnie jak w stereolitografii, poszczególne warstwy utwardzone są promieniowaniem świetlnym. W procesie drukowania obiektu wykorzystuje się światło, emitowane przez specjalnie przystosowanych projektor, a nie wiązkę laseru. Wykorzystywane są projektory DLP.

Zobacz również: technologia druku SLA.

Artykuł ten jest obecnie w trakcie modyfikacji.Portal o druku 3D i Wirtualnej rzeczywistości