Szkolenia z druku 3D dla szkół i instytucji

SZKOLENIA Z DRUKU 3D DLA SZKÓŁ I INSTYTUCJI 3

Specjalizujemy się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów z druku 3D w placówkach edukacyjnych

Wspieramy pracę nauczycieli i wzmacniamy ich kompetencje zawodowe w zakresie projektowania przestrzennego i druku 3D, zgodnego z potrzebami szkoły. Pomagamy w zrozumieniu obsługi drukarki 3D i jej efektywnego wykorzystania podczas zajęć z uczniami. Kładziemy nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem druku 3D. Mamy udokumentowane doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz z uczelni wyższych, przeprowadzając ich bezstresowo przez proces „od wirtualnego projektu po fizyczny obiekt w dłoni”.

Nasze szkolenia odbywają się w oparciu o autorski program nauczania

Jeśli szkoła jest beneficjentem środków unijnych i wymagana jest realizacja programu zgodnie z założeniami projektowymi, wówczas dostosowujemy treść szkolenia do indywidualnych potrzeb. Dysponujemy doświadczeniem w zakresie realizacji szkoleń z dofinansowaniem pochodzącym z funduszy europejskich, dbając o obieg dokumentacji z nim związany. Przygotowujemy testy sprawdzające wiedzę i egzaminy końcowe w tym testy ex-ante i ex-post, tworząc pełną dokumentację szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: info@rabbitform.pl i numerem telefonu 600-816-927.

 

SZKOLENIA Z DRUKU 3D DLA SZKÓŁ I INSTYTUCJI

SZKOLENIA Z DRUKU 3D DLA SZKÓŁ I INSTYTUCJI 1