Selektywne spiekanie laserem (SLS – Selective Laser Sintering)

Selektywne spiekanie laserem (SLS – Selective Laser Sintering)

Selektywne spiekanie laserem (Selective Laser Sintering, SLS) metoda addytywna stosowana w szybkim prototypowaniu, podobna do technologii SLA. Polega na selektywnym topieniu i spajaniu laserem sproszkowanego materiału. Proces odbywa się w zamkniętej komorze maszyny, gdzie warstwowo nasypywany jest proszek. SLS charakteryzuje się dużą dokładnością (0,01–0,12 mm), dlatego wykorzystywany jest do tworzenia skomplikowanych, porowatych form, często przedmiotów użytkowych, narzędzi, elementów konstrukcyjnych, wtryskowych, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Metoda ta znacznie skraca czas i obniża koszt jednostkowej produkcji prototypu lub obiektu końcowego. W technologii SLS stosuje się tworzywa o dużej wytrzymałości i elastyczności, takie jak nylon czy polistyren. Jej odmianą jest DMLS (Direct Metal Laser Sintering), która wykorzystuje metal oraz LOM (Laminated Object Manufacturing).

Selective Laser Sintering - schemat

Schemat procesu selektywnego spiekania laserem (SLS). Źródło: Wikipedia

Zobacz też:

Technologia SLA,

Technologia DMLS,

Technologia EBM,

Technologia LOM.Portal o druku 3D i Wirtualnej rzeczywistości