RepRap Professional zamyka działalność

RepRap Professional zamyka działalność

Nasi stali czytelnicy wiedzą zapewne, jak świetlane są perspektywy, które rysują się przed drukiem 3D. Najbardziej optymistyczni z ekspertów przewidują nawet, że rynek drukarek zdoła się podwoić już w ciągu nadchodzących 12 miesięcy. Niestety sukces miewa również swoje ciemne strony. Na własnej skórze doświadcza ich właśnie jeden z filarów branży – RepRap Professional, który poinformował na swojej stronie, że już 15 stycznia bieżącego roku zakończy swoją działalność.

Ta wiadomość wydaje się tym bardziej smutna, że to właśnie nikt inny niż założyciel RepRapPro – Adrian Bowyer – stoi za powstaniem całego ruchu RepRap* i rewolucją w zakresie niskokosztowego drukowania 3D. To m.in. właśnie dzięki jego pasji i zaangażowaniu możemy dziś swobodnie korzystać z pokaźnego i rosnącego niemal z dnia na dzień zasobu ogólnodostępnych plików .stl.

RepRap Professional zamyka działalność

A zatem większość firm z branży 3D to w jakimś stopniu „dłużnicy” RepRapPro. Jak na ironię jednak, to właśnie ten zbiorowy sukces jest jedną z przyczyn upadku

Konkurencja i tłok, które panują obecnie na rynku niskokosztowych drukarek 3d, są już tak duże, że tak mały i wyspecjalizowany podmiot jak my nie ma już realnych szans na dalszy rozwój. Dlatego też, zanim jeszcze nie popadliśmy w długi, podjęliśmy decyzję o zamknięciu firmy i skoncentrowaniu się na innej aktywności. Jednocześnie informujemy, że działalność RepRapPro China, które jest osobnym przedsiębiorstwem, będzie kontynuowana – czytamy na stronie firmy.

Dostępne w sieci pozostaną również wszystkie dotychczas udostępniane przez RepRapPro zasoby. Firma zadbała także, aby jej koniec nie komplikował życia jej klientów.
Koniec RepRap Professional

Nie poprzestajemy obsługi w zakresie pomocy technicznej i gwarancyjnej. Wszystkie zaległe zamówienia będą zrealizowane – tak brzmi kolejna informacja ze strony RepRap Professional.

Adrian Bowyer może mieć jednak powody do zadowolenia – projekt RepRap to bez żadnej wątpliwości jedna z najważniejszych inicjatyw w całej historii druku 3D, a jego spuścizna służyć nam będzie jeszcze bardzo długo. Zobaczcie jego wystąpienia. Warto!

* RepRap – projekt zakładający stworzenie samoreplikującej się maszyny (drukarki 3D), która może być wykorzystywana w szybkim prototypowaniu i posiada możliwość wyprodukowania pełnego zestawu swoich własnych części.

Źródło: 3ders.org, Wikipedia

Autor: Aleksandra Skimina