Rejestracja na II edycję Additive Manufacturing Meeting 2018 we Wrocławiu już otwarta

Rejestracja na II edycję Additive Manufacturing Meeting 2018 we Wrocławiu już otwarta

Druga edycja Additive Manufacturing Meeting (AMM 2018) odbędzie się już 28 i 29 czerwca 2018 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej.

Additive Manufacturing Meeting do międzynarodowe wydarzenie, skierowane do osób i instytucji zainteresowanych rozwojem oraz wdrożeniem technologii przyrostowych. Intencją organizatorów jest budowanie wspólnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno na polu rozwiązań przemysłowych jak i medycznych.

Pierwsza edycja AMM odbyła się 30 czerwca 2017 i zgromadziła 140 uczestników  z ponad 50 organizacji przemysłowych i jednostek badawczych. W trakcie seminarium 18 prelegentów zaprezentowało możliwości aplikacyjne oraz aktualne trendy badawcze i wdrożeniowe technologii przyrostowych w przemyśle lotniczym, medycznym, motoryzacyjnym i konsumenckim.

Additive Manufacturing w przemyśle

Wystąpienia obejmują przykłady zastosowań technologii AM w praktyce przemysłowej, najnowsze trendy i kierunki ich rozwoju oraz wpływ technologii przyrostowych na współczesne procesy produkcyjne.

Additive Manufacturing w medycynie

Prezentacje przedstawiają zastosowanie technologii AM w medycynie, w szczególności w chirurgii rekonstrukcyjnej i stomatologii. Tematyka zostaje poszerzona o zagadnienia inżynierii tkankowej oraz projektowanie i wytwarzanie inteligentnych nośników leków.

Additive Manufacturing w badaniach

Ta sekcja tematyczna zawiera m.in. rozwój nowych materiałów, analizy numeryczne, symulacje a także zagadnienia związane z projektowaniem, obróbką poprocesową, kontrolą jakości oraz monitoringiem procesów AM.

W celu rejestracji uczestnictwa należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie Organizatora: AMM 2018 REJESTRACJA

Autor: Milena Piskorz

Źródło: materiały własne Organizatora AMM 2018

 Nowymi technologiami interesuje się od kilku lat. W Rabbit Form zajmuje się m.in. działaniami z obszaru PR. Prywatnie jest także entuzjastką muzyki, kultury włoskiej, sztuki kulinarnej, jazdy na nartach i snowboardzie.