Przeprowadzono badanie dotyczące gotowości nauczycieli do korzystania z technologii druku 3D w szkole

Przeprowadzono badanie dotyczące gotowości nauczycieli do korzystania z technologii druku 3D w szkole

Druk 3D to nowatorska technologia, która wzbudziła wysokie oczekiwania, co do jej przyszłego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę. Jednak pomimo starań producentów i rządów na rzecz promowania technologii, wskaźnik adopcji jest nadal stosunkowo niski. Między innymi brak odpowiedniej edukacji technologicznej jest uważany za główną przeszkodę w jej przyjęciu. W artykule zatytułowanym „Zrozumienie czynników determinujących nowatorskie zastosowanie technologii wśród nauczycieli: przypadek druku 3D”, zespół naukowców opisał badania związane z zachowaniem nauczycieli szkół średnich wobec druku 3D i prawdopodobieństwa wykorzystania jej w szkole.

W badaniu naukowcy wykorzystali opracowany uprzednio model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), jako podstawowy model do opracowania własnego modelu badawczego. UTAUT proponuje trzy bezpośrednie predyktory: oczekiwaną wydajność, oczekiwany wysiłek i społeczny wpływ indywidualnego zachowania na wykorzystanie technologii. Naukowcy stworzyli projekt o nazwie „SmartLab Goes to School”, w którym jedna ze szkół średnich została zaproszona do przedstawienia innowacyjnych pomysłów na wykorzystanie technologii druku 3D w zamian za szansę wygrania drukarki 3D do użytku w szkole.

Zobacz także: Technologia wspierająca edukację. Dlaczego warto uczyć druku 3D w szkołach?


Przeprowadzono badanie dotyczące gotowości nauczycieli do korzystania z technologii druku 3D w szkole 2

Zobacz także: Druk 3D w edukacji: TOP 5 najlepszych programów do modelowania CAD dla szkół

W skali globalnej wiele uniwersytetów (np. MIT) już zintegrowało klasy druku 3D swoich programach nauczania” – stwierdzają naukowcy. „W Austrii niektóre uniwersytety (np. AAU Klagenfurt, TU Graz) prowadzą laboratoria druku 3D. Kompleksowe kształcenie w zakresie druku 3D na poziomie szkoły średniej jest kluczowe dla umożliwienia szybkiego rozwoju wymaganych umiejętności, ale druk 3D jest wciąż nowością na poziomie szkoły średniej „.

Przeprowadzono badanie dotyczące gotowości nauczycieli do korzystania z technologii druku 3D w szkole

Kwestionariusz został rozdystrybuowany wśród nauczycieli austriackich, co dało próbę liczącą łącznie 103 respondentów. 84 nauczycieli stwierdziło, że miało styczność z technologią druku 3D, a 19 odpowiedziało, że nie mieli z nią dotychczas żadnego doświadczenia. Wykazano, że nauczyciele, którzy uczyli przedmiotów technicznych, mają silniejsze skłonności do nauczania technologii druku 3D, niż nauczyciele z bardziej akademickich lub biznesowych przedmiotów edukacji. Co ciekawe, nauczyciele bez doświadczenia z drukowaniem 3D mieli silniejsze skłonności do korzystania z druku 3D, co sugeruje, że wielu nauczycieli, którzy korzystali z tej technologii, miało w przeszłości negatywne doświadczenia.

Zobacz także: Tych kilka wskazówek pomoże Ci w adaptacji STEM/STEAM w Twojej szkole

Ponadto badania pokazały, że:

  • Nauczyciele o wysokim poziomie oczekiwanej wydajności są bardziej skłonni do korzystania z technologii druku 3D
  • Nauczyciele z wysokim poziomem lęku rzadziej mają zamiar korzystać z technologii druku 3D
  • Nauczyciele o pozytywnym nastawieniu do technologii druku 3D mają większe szanse na wykorzystanie technologii druku 3D w klasie
  • Nauczyciele, którzy pozytywnie postrzegają infrastrukturę wspierającą, są bardziej skłonni do korzystania z technologii druku 3D

Przeprowadzono badanie dotyczące gotowości nauczycieli do korzystania z technologii druku 3D w szkole 1

„W ten sposób osiągnięto główny cel, jakim jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia akceptacji nowych technologii przez nauczycieli i ich zamiaru korzystania z niej” – stwierdzają naukowcy. „Wyniki badań świadczą o tym, że nauczyciele mają zdecydowaną wolę posługiwania się nowatorską technologią. Ponadto pokazujemy, jakie czynniki osobiste i środowiskowe wpływają na przyjmowanie nowych technologii. „

Niepokój był ważnym czynnikiem, który powodował wahanie niektórych nauczycieli w wykorzystywaniu technologii druku 3D – na przykład niepokój związany z popełnianiem błędów lub obawy dotyczące samej technologii. Nauczyciele mieli pozytywny wpływ na wykorzystanie tej technologii poprzez wiedzę na temat jej zalet, a także poczucie, że mają odpowiednie zasoby, wiedzę i wsparcie. W związku z tym naukowcy stwierdzili, że wprowadzenie technologii druku 3D do sal lekcyjnych nie jest tylko kwestią finansową lub techniczną, ale zależy od poziomu wsparcia nauczycieli.

Autorami publikacji są Patrick Holzmann, Erich J. Schwarz i David B. Audretsch.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Druk 3D w Twojej szkole:

W Rabbit Form specjalizujemy się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów z druku 3D w edukacji. Wspieramy pracę nauczycieli i wzmacniamy ich kompetencje zawodowe w zakresie projektowania przestrzennego i druku 3D, zgodnego z potrzebami szkoły. Pomagamy w zrozumieniu obsługi drukarki 3D i jej efektywnego wykorzystania podczas zajęć z uczniami. Kładziemy nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem druku 3D. Mamy udokumentowane doświadczenie w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i z uczelni wyższych, przeprowadzając ich bezstresowo przez proces „od wirtualnego projektu po fizyczny obiekt w dłoni”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli szkół z całej Polski, które chciałyby wdrożyć technologię druku 3D w swojej placówce. Zapytania prosimy kierować pod adresem e – mail: info@rabbitform.pl lub pod numerem telefonu 600-816-927.

 

Źródło: 3dprint.com; https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-018-9693-1Nowymi technologiami interesuje się od kilku lat. W Rabbit Form zajmuje się m.in. działaniami z obszaru PR. Prywatnie jest także entuzjastką muzyki, kultury włoskiej, sztuki kulinarnej, jazdy na nartach i snowboardzie.