Formaty plików 3D

Formaty plików 3D

Najczęściej używane formaty plików w druku 3D:

STL – Pliki STL mają formę tekstowych poleceń w tym instrukcji wykonywanych w pętli, które określają siatkę wielokątów. Format pliku stworzony przez 3D Systems na potrzeby drukowania przestrzennego metodą stereolitografii.

OBJ – Definiujący geometrię, stworzymy przez Wavefront Technologies.

STP – STEP 3D CAD File – Pliki STP są używane przede wszystkim do przesyłania grafiki 3D pomiędzy różnymi systemami CAD i CAM. Wielu producentów używa pliku STP do projektowania i wyceny form lub wyprodukowanych części.

AMF – Może reprezentować jeden lub wiele obiektów. Additive Manufacturing File Format.

SKP – format pliku programu SketchUp.

3DS – jest jednym z formatów plików używanych przez oprogramowanie Autodesk 3ds Max, przeznaczone do modelowania i animacji 3D.

Zobacz: FFF, FDM

Ten artykuł jest w trakcie modyfikacji.Portal o druku 3D i Wirtualnej rzeczywistości