Kategoria: Słownik

EBM (Electron Beam Melting) topienie za pomocą wiązki elektronów słownik

EBM (Electron Beam Melting) topienie za pomocą wiązki elektronów

EBM (Electron Beam Melting) metoda addytywnego szybkiego prototypowania części metalowych. Przypomina proces technologiczny DMLS, tylko...