Badania pokazują, że druk 3D poprawia umiejętność myślenia projektowego w szkołach podstawowych

Badania pokazują, że druk 3D poprawia umiejętność myślenia projektowego w szkołach podstawowych

Naukowcy z Macquarie University w Sydney przeprowadzili roczne badania nad korzyściami płynącymi z nauki drukowania 3D i projektowania przestrzennego w szkołach podstawowych. Badania pokazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby pomóc nauczycielom i uczniom w integracji druku 3D w szkołach, jednak wstępne wyniki okazują się obiecujące.

Na potrzeby badań Macquarie University, 27 nauczycieli z trzech szkół w Australii ukończyło kurs rozwoju zawodowego Makers Empire Learning by Design. Następnie nauczyciele wspólnie przeprowadzali lekcje z wykorzystaniem technologii druku 3D i projektowania 3D przy użyciu oprogramowania Makers Empire 3D. W badaniu uczestniczyło około 500 uczniów. Opinie i obserwacje pracowników zostały zarejestrowane przed, w trakcie i po realizacji kursu i scenariuszy lekcji, wraz z widocznym wpływem na uczniów w klasie i poza nią.

Zobacz także: 6 pomysłów na kreatywne wykorzystanie druku 3D w szkole

Badania pokazują, że druk 3D poprawia umiejętność myślenia projektowego w szkołach podstawowych 1

Zobacz także: STEAM – nowoczesna edukacja na miarę naszych czasów

Badanie ujawniło, że przestrzenie twórcze, takie jak np. FabLaby, mogą być bardzo skuteczne w rozwijaniu kreatywności dzieci, krytycznego myślenia, myślenia projektowego czy umiejętności cyfrowych. Uczniowie byli bardzo zaangażowani w technologię druku 3D, zaś wyzwania związane z projektowaniem przestrzennym pomogły im zwiększyć pewność siebie i uodpornić na ewentualne trudności – szczególnie w przypadku uczniów mniej zdolnych.

Badania pokazują, że druk 3D poprawia umiejętność myślenia projektowego w szkołach podstawowych 2

Zobacz także: Technologia wspierająca edukację. Dlaczego warto uczyć druku 3D w szkołach?

Według analizy ilościowej, 100% (31 z 31) zajęć z druku 3D i modelowania miało wysoki poziom zaangażowania uczniów. Ponadto kreatywność (zarejestrowana z 71% częstotliwości odpowiedzi) i myślenie projektowe (zarejestrowane z częstotliwością 64,5%) były pierwszymi dwiema umiejętnościami wykazanymi przez uczniów podczas całego badania. Kolejnym, nieoczekiwanym rezultatem był wzrost współpracy między nauczycielami i technologią, w tym gotowość niektórych z nich do wprowadzenia podobnych metod nauczania na innych lekcjach. Poniższa skala Likerta pokazuje postawy nauczycieli wobec idei przestrzeni twórczej przed rozpoczęciem szkolenia, po szkoleniu i po wdrożeniu efektów uczenia się na lekcjach.

Badania pokazują, że druk 3D poprawia umiejętność myślenia projektowego w szkołach podstawowych

Zobacz także: Druk 3D w edukacji: TOP 5 najlepszych programów do modelowania CAD dla szkół

Naukowcy twierdzą, że potrzebne są dalsze badania „w celu określenia skutecznych systemów, dzięki którym można rozwinąć i propagować umiejętności przywódcze w przestrzeni twórczej zarówno w szkołach jak i pomiędzy szkołami”.

Współautorami badań są: profesor nadzwyczajny Matt Bower, dr Michael Stevenson, profesor Garry Falloon, dr Anne Forbes i dr Maria Hatzigianni – każdy z odpowiednim doświadczeniem pedagogicznym w zakresie wczesnego dzieciństwa oraz edukacji, nauki, technologii, inżynierii, matematyki (jest to interdycyplinarne nauczanie, zwane STEM lub STEAM).

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli szkół z całej Polski, którzy chcieliby wdrożyć technologię druku 3D w swojej placówce. Zapytania prosimy kierować pod adresem e – mail: info@rabbitform.pl lub pod numerem telefonu 600-816-927.

 

Źródło: 3dprintingindustry.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nowymi technologiami interesuje się od kilku lat. W Rabbit Form zajmuje się m.in. działaniami z obszaru PR. Prywatnie jest także entuzjastką muzyki, kultury włoskiej, sztuki kulinarnej, jazdy na nartach i snowboardzie.