Posts by: Rabbit Form

PolyJet słownik

PolyJet

PolyJet – addytywna metoda szybkiego prototypowania, podobna do technologii SLA. Technika ta opracowana została przez Stratasys. Jej...

MJP (MultiJet Printing) / MJM (MultiJet Modeling) słownik

MJP (MultiJet Printing) / MJM (MultiJet Modeling)

MJP (MultiJet Printing) / MJM (MultiJet Modeling) – addytywna metoda szybkiego prototypowania, podobna do technologii SLA. Jest to...

Osadzanie topionego materiału (FDM – Fused Deposition Modelling) słownik

Osadzanie topionego materiału (FDM – Fused Deposition Modelling)

Osadzanie topionego materiału (Fused Deposition Modelling, FDM) – jedna z addytywnych metod szybkiego prototypowania stosowana...

Filamenty gumopodobne - elastomery słownik

Filamenty gumopodobne – elastomery

Filamenty gumopodobne (elastomery) – jest to rodzina elastycznych materiałów podobnych do gumy, stosowanych w technologi FDM/FFF. Nie...

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) bezpośrednie spiekanie laserem proszków metali słownik 1

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) bezpośrednie spiekanie laserem proszków metali

DMLS (Direct Metal Laser Sintering) jedna z najbardziej kosztownych metod addytywnego szybkiego prototypowania, opracowana przez firmę...

EBM (Electron Beam Melting) topienie za pomocą wiązki elektronów słownik

EBM (Electron Beam Melting) topienie za pomocą wiązki elektronów

EBM (Electron Beam Melting) metoda addytywnego szybkiego prototypowania części metalowych. Przypomina proces technologiczny DMLS, tylko...