3Dziedzictwo dla dizajnu – konkurs na oryginalny przedmiot użytkowy 3D

3Dziedzictwo dla dizajnu – konkurs na oryginalny przedmiot użytkowy 3D

Dziedzictwo nie jest Ci obojętne? Dizajn jest dla Ciebie ważny i dodatkowo projektujesz? Jeśli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to konkurs 3Dziedzictwo dla dizajnu jest stworzony dla Ciebie!

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Założeniem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem twórczo przetworzonego i zinterpretowanego obiektu dziedzictwa kulturowego, dostępnego w zbiorach zdigitalizowanych kolekcji polskich muzeów i instytucji kultury.

Założeniem konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem twórczo przetworzonego i zinterpretowanego obiektu dziedzictwa kulturowego, dostępnego w zbiorach zdigitalizowanych kolekcji polskich muzeów i instytucji kultury. 

3Dziedzictwo dla dizajnu - konkurs na oryginalnego przedmiot użytkowy 3D - MCK 3d design element konkurs lista Łódź Łódź Design NY projektantka sk

Zaprojektowany przedmiot może być wykonany z dowolnych materiałów i mieć wysoki potencjał wdrożeniowy. W projekcie musi zostać wykorzystany motyw lub technika zaczerpnięta z dowolnego zdigitalizowanego obiektu z zasobów domeny publicznej, znajdujących się na portalach internetowych polskich muzeów oraz innych instytucji kultury (zobacz przykładową listę źródeł – PDF).

Lista przykładowych polskich portali internetowych z bazą zdigitalizowanych
obiektów dziedzictwa materialnego:

– Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – archeoportal.pl
– Muzeum Historii Fotografii – mhf.krakow.pl
– Muzeum Narodowe w Warszawie – cyfrowe.mnw.art.pl
– Muzeum Porcelany w Wałbrzychu – wirtualne.muzeum.walbrzych.pls
– PAUart – pauart.pl
– Polona – polona.pl
– Wirtualne Muzea Małopolski – muzea.malopolska.pl
– Zachęta – zacheta.art.pl

Forma pracy, oprócz warunków użytecznych, powinna spełniać aspekty estetyczne. Przedmiot powinien reprezentować wysoki poziom artystyczny i merytoryczny. Cenne jest niekonwencjonalne i oryginalne potraktowanie tematu.

Nadesłane projekty oceni jury w składzie: Czesława Frejlich, projektantka wzornictwa przemysłowego i wykładowczyni krakowskiej i warszawskiej ASP, Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival, Monika Rydygier, historyczka sztuki i kuratorka wystaw w MCK, Lubomira Trojan, etnolożka i antropolożka kultury związana z Zamkiem Cieszyn oraz Alfred Marek, projektant architektury i wykładowca Krakowskich Szkół Artystycznych.

Konkurs jest kierowany w szczególności do
projektantów oraz studentów i absolwentów kierunków projektowych i artystycznych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w dniu 17 listopada 2018 roku w siedzibie MCK. Prace zwycięzców oraz osób wyróżnionych zostaną zaprezentowane na niepowtarzalnej wystawie (przygotowanej w ramach konkursu).

Nagrody konkursowe:
I miejsce – 5 000 zł
II miejsce – 3 000 zł
III miejsce – 2 000 zł

Ponadto Organizator może przyznać wyróżnienie dla autora lub autorów tych Prac
Konkursowych, które zostaną przez Organizatora uznane za rozwojowe.

Termin przesyłania prac konkursowych: 31 października 2018 roku.

Wernisaż pokonkursowej wystawy odbędzie się 17 listopada 2018 wtedy to odbędą się obrady Jury i ocena prac i oczywiście wybór najlepszych prac.

Kontakt: 3d[at]mck.krakow.pl – (szczegóły w regulaminie)

Ogłoszenie wyników: 17 listopada 2018 roku.

Regulamin konkursu, Karta informacyjna, Przykładowa lista źródeł, którą można pobrać ze strony konkursu.

Praca konkursowa powinna składać się z następujących elementów:

a) część graficzna – w postaci plików zawierających maksymalnie 3 plansze
(rozmiar B1 (100 cm x 70 cm), jakość nie mniejsza niż 300 dpi; format .jpg; .png
lub .pdf) zawierających: tytuł pracy, ideę projektu – opis koncepcji, wizualizację
lub zdjęcie przedmiotu wykonanego w dowolnej technice, parametry techniczne
– zwymiarowany przedmiot, propozycje materiałowe, opis / schemat
funkcjonalny i technologiczny, opis motywu zaczerpniętego z polskich portali
internetowych (z dokładną informacją o obiekcie, do którego nawiązuje Praca
Konkursowa).

b) Karta identyfikacyjna z danymi Uczestnika Konkursu; (więcej informacji w regulaminie)

Ocena Prac Konkursowych dokonywana będzie według następujących kryteriów:

a) kreatywne zinterpretowanie motywu zaczerpniętego z dowolnego obiektu z zasobów
domeny publicznej, zdigitalizowanego na polskich portalach internetowych,
b) niekonwencjonalne/oryginalne potraktowanie tematu,
c) użytkowość przedmiotu,
d) spełnienie warunku możliwości wdrożenie do produkcji.

Maksymalne wymiary projektowanego przedmiotu: 50 x 50 x 50 cm. Masa do 1 kg.

Organizatorem konkursu jest Międzynarodowe Centrum Kultury z siedzibą w Krakowie.

3Dziedzictwo dla dizajnu - konkurs na oryginalnego przedmiot użytkowy 3D - MCK

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundatorem nagród jest Międzynarodowe Centrum Kultury.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronach internetowych:
www.mck.krakow.pl, www.erdk2018.pl.

Wszelkie zmiany i modyfikacje regulaminu Konkursu Organizator będzie zamieszczać na wskazanych wyżej stronach.Pasjonat nowoczesnych technologii i myśli twórczej. Projektant form przemysłowych i eksperymentator.