3Detale Łodzi w Galerii 87 Urzędu Miasta Łodzi – Finisaż wystawy – Relacja video

Finisaż wystawy 3Detale Łodzi w Galerii 87 Urzędu Miasta Łodzi.

Projekt „3D:ETALE ŁODZI” miał na celu utrwalenie łódzkiego dziedzictwa kulturowego przy wsparciu nowoczesnych technologii. Skierowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która miała okazję zapoznać się z walorami architektonicznymi zabudowy śródmieścia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na detal pięknie zdobiący i wzbogacający łódzkie kamienice. Projekt obejmował wiele spacerów z przewodnikiem dla ponad 400 uczniów, konkurs i warsztaty fotograficzne oraz warsztaty modelowania 3D.

Więcej informacji:
http://www.rabbitform.pl/finisaz-wystawy-3detale-lodzi-juz-14-10-2014-r/

http://www.rabbitform.pl/zastosowanie-fotogrametrii-oraz-technologii-druku-3d-przy-tworzeniu-fizycznych-modeli-krajobrazu/

Kurator wystawy: Michał Gruda ( www.muzeum-lodz.pl )

Partnerzy projektu:
Muzeum Miasta Łodzi
Fundacja Orange
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Creative Commons polska
Politechnika Łódzka
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Stowarzyszenie Topografie

Sponsor wystawy: http://www.rabbitform.pl

Muzyka: Refoot Studio www.facebook.com/RefootStudio

Polecamy również:
Film edukacyjny o łódzkiej architekturze, dostępny w internecie:Pasjonat nowoczesnych technologii i myśli twórczej. Projektant form przemysłowych i eksperymentator.